ARKITEKTUR DER UDVIKLER

Cintu er en rådgivende arkitektvirksomhed med speciale i at danne de bedste rum og rammer for både arbejdspladser og i undervisningen.

Vi skaber levende rum og rammer for den moderne arbejdsplads og sikrer de bedste betingelser for læring i nutidige undervisningsmiljøer.

Vores mål

er at finde det enkle og åbenlyse i selv komplekse problemstillinger. Med kreativitet og evnen til at skabe levende og inspirerende rum, ofte med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse, skaber vi nye rammer der styrker og udvikler virksomheder og skolers dna mange år frem.

Vores tilgang

Vi lytter og analyserer – altid i et tæt samarbejde med kunden. Gennem udviklende workshops sikrer vi, at det færdige projekt opfylder flest mulige ønsker og drømme, gennemarbejdet til en stærk og fremtidssikret løsning med høj fokus på bæredygtighed.

Vores løsninger

Cintu tilbyder alt fra rådgivning til udarbejdelse af arkitektoniske masterplaner, indretningsforslag og levering af specialinventar. Alle målrettet på at skabe de bedste omgivelser og rammer for både medarbejdere på arbejdspladser og elever i undervisningsmiljøer.

Vores mål

er at finde det enkle og åbenlyse i selv komplekse problemstillinger. Med kreativitet og evnen til at skabe levende og inspirerende rum, ofte med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse, skaber vi nye rammer der styrker og udvikler virksomheder og skolers dna mange år frem.

Vores tilgang

Vi lytter og analyserer – altid i et tæt samarbejde med kunden. Gennem udviklende workshops sikrer vi, at det færdige projekt opfylder flest mulige ønsker og drømme, gennemarbejdet til en stærk og fremtidssikret løsning med høj fokus på bæredygtighed.

Vores løsninger

Cintu tilbyder alt fra rådgivning til udarbejdelse af arkitektoniske masterplaner, indretningsforslag og levering af specialinventar. Alle målrettet på at skabe de bedste omgivelser og rammer for både medarbejdere på arbejdspladser og elever i undervisningsmiljøer.

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

For Cintu er bæredygtighed meget mere end materialevalg.

Vi gør alt for at bevare og transformere så stor en den af den eksisterende bygningsmasse til nye rammer og funktioner som muligt.

Vores løsninger tager hensyn til fremtidige planer og ønsker om evt. udvidelse med nye funktioner og områder. Og kan møbler eller dele af dem genanvendes i den nye indretning går vi ind for genbrug eller forædling frem for nykøb.

Det sparrer ressourcer, er økonomisk fornuft og i vores optik: ægte bæredygtighed.

UDVIKLENDE WORKSHOP

Fra tanker og drømme – til ideer og virkelighed.

IDESKABENDE WORKSHOP

BRAINSTORM OG DIALOG

PRÆSENTATION OG AFKLARING

For at fremtidssikre og skabe bæredygtige løsninger opfordrer vi til, at udviklingen sker i et tæt samspil med alle brugere af bygningerne.

Derfor inviterer vi tidligt i processen til en effektiv og udviklende workshop, hvor fokus er på at få tænkt helt ud af boksen, så alle de vante måder at bruge bygningerne på, bliver udfordret og måske vendt på hovedet til nye ideer og visioner.

For virksomheder vil det ofte være ledelsen og udvalgte nøglemedarbejdere, der bliver sat sammen og udfordret på workshoppen i gode diskussioner og løsningsforslag.

I forbindelse med vores projekter for efterskoler har det være både elever, lærere, administrationen og bestyrelsen, der deltager og får vendt alle aspekter, planer og drømme for den optimale løsning.

På denne måde får vi en vigtig viden og et rigtig godt grundlag for et gennemarbejdet løsningsforslag, som alle kan se sig som en del af.

 

PROJEKTFORLØB

Sådan ser et typisk Cintu projektforløb ud.

Målet er at få alle eksisterende og fremtidige funktioner kortlagt og optimeret. Gennem en grundig analyse af de eksisterende bygninger og lokaler, sammenholdt med jeres visioner fra workshoppen, vil vi afdække nuværende udfordringer og udfærdige ideer til en bæredygtig plan for udvikling og gennemførelse af jeres fremtidige drømme og planer for virksomheden eller skolen.

step 1
7
step 1

OPSTART

Indledende møde og briefing samt afdækning af overordnede ønsker og udfordringer.
Deltagere: Ledelse og bestyrelse.

step 2
7
step 2

REGISTRERING

Opmåling og registrering af eksisterende bygningsmasse og lokaler.

step 3
7
step 3

OPLÆG TIL WORKSHOP 1

Udarbejdelse af drejebog, plan og inspiration til workshop
på grundlag af brief og registrering.

step 4
7
step 4

WORKSHOP 1

Analyse og brainstorm

Åben dialog og afdækning af alle aspekter for virksomheden eller skolen, og af hvordan det fungerer idag.
Ledelse og alle relevante medarbejdere deltager i en fælles diskussion og veltilrettelagt brainstorm, hvor fysiske rammer vil blive bearbejdet, udfordret og sat i forhold til virksomheden eller skolens dna, så det endelige resultat sikrer sammenhæng og funktion mange år frem.

step 5
7
step 5

WORKSHOP 2

Opsamling og konklusion

Fremlæggelse af konklusionerne fra workshop 1 med
de overordnede mål for masterplanen – diskussion og
konsensus omkring grundlaget for den endelige
masterplan.
Deltagere: Ledelse og byggestyregruppe

step 6
7
step 6

STOP AND GO MØDE

Gennemgang af konklusioner fra Workshop 2 og endelig afklaring, inden udarbejdelse af præsentation.
Deltagere: Ledelse og byggestyregruppe

step 7
7
step 7

PRÆSENTATION AF PROJEKT

Præsentation af det udarbejdede materiale og projektbeskrivelse for udvikling af virksomheden eller skolen.
Materialet vil indeholde:
• 2D plantegning med indretning af bearbejdede områder
• 3D præsentation
• Beskrivelse
• Oplæg på delprojekter til den fremtidige process

HØR DET FRA VORES KUNDER!

Virker det så det vi siger?

Hør det selv fra vores kunder, som har prøvet vores tilgang til opgaverne på egen krop.

Hyrdebakken 246
DK-8800 Viborg
[+45] 50 76 36 50
CVR. 35 40 80 45