Vores tilgang

Vi lytter og analyserer – altid i et tæt samarbejde med kunden. Gennem effektive workshops og medarbejderinterviews sikrer vi, at det færdige projekt opfylder flest mulige ønsker og er gennemarbejdet til en stærk og fremtidssikret løsning.

SE SKOLEN SOM HELHED
– PÅ EN NY MÅDE

Vi forsøger altid at finde nye muligheder i og at udvikle og udnytte den eksisterende bygningsmasse på en helt ny måde. Det er nemlig ikke altid givet at nybygning er den bedste løsning.

Vi evner at se uudnyttet potentiale i skolens eksisterende rammer.

VORES VÆRKTØJ

Det mest effektive værktøj til en succesfuld løsning er en tæt og udviklende dialog med både ledelse og alle medarbejdere på skolen. Når alle er blevet hørt får vi nemlig alle de små facetter med, der gør en løsning velfungerende i hverdagen. Selv små detaljer kan løfte hele skolens funktion.

VI FINDER DEN INDLYSENDE LØSNING

Ofte er den mest optimale løsning også den mest indlysende. Det kan blot være svært at se, når man har den daglige gang i rammerne. Det er vores fordel at vi kan se bygningsmassen som en helhed med helt friske øjne. Og vi ser ofte muligheder der ligger lige for, men som bare har været svære at få øje på.

SKOLENS FREMTIDIGE MASTERPLAN

Gennem den grundige proces og tætte samarbejde, udarbejder Cintu oplæg til skolens fremtidige masterplan. Denne skal både inspirere til skolens udvikling og være et helt konkret værktøj til fysiske ændringer og evt. udvidelse af bygningsmassen. Masterplanen er grundpillen i bæredygtige og levedygtige investeringer og løsninger der tilfører ægte værdi for skolen.

Vores tilgang

For Cintu er bæredygtighed meget mere end materialevalg.

Vi gør alt for at bevare og transformere så stor en den af den eksisterende bygningsmasse til nye rammer og funktioner som muligt.

Vores løsninger tager hensyn til fremtidige planer og ønsker om evt. udvidelse med nye funktioner og områder. Og kan møbler eller dele af dem genanvendes i den nye indretning går vi ind for genbrug eller forædling frem for nykøb.

Det sparrer ressourcer, er økonomisk fornuft og i vores optik: ægte bæredygtighed.

Hyrdebakken 246
DK-8800 Viborg
[+45] 50 76 36 50
CVR. 35 40 80 45