Skals efterskole

Masterplan & inventar

Åbent miljø

Det eksisterende undervisningsområde på skolen er i forbindelse med den nye masterplan omlagt og udbygget, så der nu er 5 store undervisningslokaler samt det åbne miljø, hvor dagslyset nu kan komme ind i det centrale fordelingsområde. Helt overordnet har et væsentligt sigte med masterplanen været at få mere dagslys ind i fordelingsområderne på skolen.

Grupperums-moduler

I det brede fordelingsområde mellem undervisningslokalerne er der udviklet et specielt grupperumsmodul, der hver rummer 4 grupperum med plads til 4-6 elever. Disse grupperum bruges i forbindelse med gruppearbejde som supplement til undervisningslokalerne og til sociale områder om aftenen. Barstolene er genbrugsmøbler af høj kvalitet.

Undervisnings-lokaler

I de nyindrettede undervisningslokaler er der stor fokus på den enkelte elevs behov for at kunne opholde sig forskelligt alt afhængig af undervisningssituationen. Med de forskellige møbler kan eleverne ligge, sidde højt, sidde lavt i store grupper og i mindre grupper. Samtidig gør denne indretning, at der bliver mere gulvplads til aktivitet i undervisningen. De flest af møblerne er genbrugsmøbler af høj kvalitet.

Åbent miljø

Det eksisterende undervisningsområde på skolen er i forbindelse med den nye masterplan omlagt og udbygget, så der nu er 5 store undervisningslokaler samt det åbne miljø, hvor dagslyset nu kan komme ind i det centrale fordelingsområde. Helt overordnet har et væsentligt sigte med masterplanen været at få mere dagslys ind i fordelingsområderne på skolen.

Grupperums-moduler

I det brede fordelingsområde mellem undervisningslokalerne er der udviklet et specielt grupperumsmodul, der hver rummer 4 grupperum med plads til 4-6 elever. Disse grupperum bruges i forbindelse med gruppearbejde som supplement til undervisningslokalerne og til sociale områder om aftenen. Barstolene er genbrugsmøbler af høj kvalitet.

Undervisnings-lokaler

I de nyindrettede undervisningslokaler er der stor fokus på den enkelte elevs behov for at kunne opholde sig forskelligt alt afhængig af undervisningssituationen. Med de forskellige møbler kan eleverne ligge, sidde højt, sidde lavt i store grupper og i mindre grupper. Samtidig gør denne indretning, at der bliver mere gulvplads til aktivitet i undervisningen. De flest af møblerne er genbrugsmøbler af høj kvalitet.

Hyrdebakken 246
DK-8800 Viborg
[+45] 50 76 36 50
CVR. 35 40 80 45